טופס הזמנת לינה

יש להוריד את הטופס למחשב, למלא ולשלוח לפקס 02-5790811 או לדוא"ל deerlandal@gmail.com

טופס הזמנה ללינה